Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Mycket allvarlig sjöolycka vid Torshamnen i Göteborg
Mycket allvarlig sjöolycka vid Torshamnen i Göteborg
Händelsedatum: 2021-03-01
S-44/21
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
Händelsedatum: 2021-02-11
J-5/21
Tillbud till kollision mellan två tåg vid Rättvik
Tillbud till kollision mellan två tåg vid Rättvik
Händelsedatum: 2021-02-01
J-2/21
Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde
Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde
Händelsedatum: 2020-12-19
L-97/20
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
Händelsedatum: 2020-12-17
M-20/20

Nytt i utredningar


Tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Jersey flygplats, Storbritannien
2021-04-27
Tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Jersey flygplats, Storbritannien (L-64/20)
Bilaga - Ordlista för förkortningar AAIB UK (endast engelsk text)
Tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Jersey flygplats, Storbritannien
2021-04-27
Tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Jersey flygplats, Storbritannien (L-64/20)
Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB-26863 (endast engelsk text)
Tillbud till kollision mellan spårfordon vid Karlstads Central
2021-04-19
Tillbud till kollision mellan spårfordon vid Karlstads Central (J-22/19)
Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän
2021-04-19
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän (S-103/20)
Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
Mycket allvarlig sjöolycka på Rindö
2021-04-19
Mycket allvarlig sjöolycka på Rindö (S-190/19)
Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
Olycka med ett svensktillverkat ultralätt flygplan i Landegem, Belgien.
2021-04-13
Olycka med ett svensktillverkat ultralätt flygplan i Landegem, Belgien. (L-134/17)
Slutrapport - Belgiska utredningsmyndigheten AAIU 2017-11-19-01 (endast engelsk text)