Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Nytt i utredningar


Brand ombord på bogserfartyget ZEUS
2017-02-28
Brand ombord på bogserfartyget ZEUS (S-174/15)
Översättning av de delar i den engelska rapporten som rör räddningstjänst och rekommendationer. I övrigt hänvisas till den Engelska slutrapporten.
Olycka med vindkraftverk i Lemnhult
2017-02-22
Olycka med vindkraftverk i Lemnhult (O-8/15)
Sammanfattning och rekommendationer
Olycka med vindkraftverk i Lemnhult
2017-02-22
Olycka med vindkraftverk i Lemnhult (O-8/15)
Slutrapport RO 2017:01
Brand ombord på bogserfartyget ZEUS
2017-02-17
Brand ombord på bogserfartyget ZEUS (S-174/15)
Slutrapport 46/15 Zeus (Endast engelsk version från State Marine Accident Investigation Commission- Polen)
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
Rekommendationssvar från Trafikverket
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
SHK:s bedömning av Socialstyrelsen rekommendationssvar
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
Rekommendationssvar från Socialstyrelsen
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo
2017-02-07
Bussolycka på riksväg 27 utanför Tranemo (O-12/14)
Rekommendationssvar från TransportstyrelsenNytt på SHK


Generaldirektör vid Statens haverikommission

2017-02-27

Regeringen förlänger Hans Ytterbergs anställning som generaldirektör och chef för Statens haverikommission till och med den 30 april 2020....
Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

2017-02-27

Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2016 hittar du här.Årsredovisning 2016...
Läs mer

SHK:s jämställdhetsplan är godkänd

2016-12-29

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska bl.a. innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen i syfte att ...
Läs mer

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.