Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Nytt i utredningar


Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Hansa Ship Management:s rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Hansa Ship Management Ltd. (endast Engelsk text)
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Kustbevakningen
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
Mycket allvarlig sjöolycka med bogserbåten ÖRING
2017-07-05
Mycket allvarlig sjöolycka med bogserbåten ÖRING (S-195/15)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar



Nytt på SHK


Ny medarbetare på SHK

2017-08-14

Under augusti tillträdde Gideon Singer som utredare inom civil luftfart vid Statens haverikommission.  Gideon kommer senast från SAAB Aeronautics AB där han bl.a. haft nyckelpositioner inom utveckling...
Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-07-31

I juli tillträdde Anders Porseryd som utredare inom civil sjöfart vid Statens haverikommission....
Läs mer

Sjöutredarkonferens

2017-07-04

SHK var värd för EMAIIF (European Maritime Accident Investigators International Forum) den 15 – 17 maj 2017. Totalt var det 35 deltagare som representerade 19 olika länder. Mötet, som var mycket uppsk...
Läs mer