Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Nytt i utredningar


Tillbud med ett luftfartyg av typen SAAB 2000 mellan Genève och Rom
2017-05-08
Tillbud med ett luftfartyg av typen SAAB 2000 mellan Genève och Rom (L-125/15)
Slutrapport HB-IZP (endast fransk text)
Olycka med ett luftfartyg av typen Saab 340 i Bahamas
2017-04-26
Olycka med ett luftfartyg av typen Saab 340 i Bahamas (L-74/13)
Slutrapport C6-SBJ (Endast Engelsk text)
Olycka med ett svenskregistrerat privatflygplan i Slovakien
2017-04-13
Olycka med ett svenskregistrerat privatflygplan i Slovakien (L-102/16)
Slutrapport L-102/16 SE-XRH (Endast Engelsk text)
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200
2017-04-11
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200 (L-1/16)
Preliminärt rekommendationssvar från EASA (Engelsk text)
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200
2017-04-11
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200 (L-1/16)
Preliminärt rekommendationssvar från Transport Canada (Engels text)
Olycka på Köpenhamns flygplats
2017-04-07
Olycka på Köpenhamns flygplats (L-1/17)
Dansk slutrapport SE-DST (Endast Engelsk text)
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200
2017-04-07
Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200 (L-1/16)
SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvarNytt på SHK


Statens haverikommission söker haveriutredare inom spårbunden trafik

2017-05-11

Som haveriutredare inom spårbunden trafik vid SHK deltar du i de haveriutredningar som SHK utför med anledning av de allvarliga olyckor och tillbud som inträffar. På sikt kan du även komma att arbeta ...
Läs mer

Ärendestatistik

2017-05-03

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för vare utredningsområde m...
Läs mer

Pressmeddelande

2017-04-18

Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda bussolyckan på E 45 utanför Sveg, Härjedalens kommun, Jämtlands län, den 2 april 2017.Just nu pågår faktainsamlingen och därefter kommer arbetet ...
Läs mer

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.