På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies


Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Nytt i utredningar


Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien
2017-09-21
Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien (L-27/17)
Slutrapport från Austaliensiska haverikommissionen AO-2017-034 (endast Engelsk text)
Tågkollision i Öjebyn, Piteå
2017-09-06
Tågkollision i Öjebyn, Piteå (J-39/16)
Slutrapport RJ 2017:03
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Hansa Ship Management:s rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Hansa Ship Management Ltd. (endast Engelsk text)
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Kustbevakningen
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från SjöfartsverketNytt på SHK


Ny medarbetare på SHK

2017-08-14

Under augusti tillträdde Gideon Singer som utredare inom civil luftfart vid Statens haverikommission.  Gideon kommer senast från SAAB Aeronautics AB där han bl.a. haft nyckelpositioner inom utveckling...
Läs mer

Ärendestatistik

2017-09-01

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde m...
Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2017-07-31

I juli tillträdde Anders Porseryd som utredare inom civil sjöfart vid Statens haverikommission....
Läs mer