På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies


Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Nytt i utredningar


Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien
2017-09-21
Tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B med registrering VH-RXS i närheten av Dubbo, New South Wales, Australien (L-27/17)
Slutrapport från Austaliensiska haverikommissionen AO-2017-034 (endast Engelsk text)
Tågkollision i Öjebyn, Piteå
2017-09-06
Tågkollision i Öjebyn, Piteå (J-39/16)
Slutrapport RJ 2017:03
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Hansa Ship Management:s rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Hansa Ship Management Ltd. (endast Engelsk text)
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
Rekommendationssvar från Kustbevakningen
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort
2017-07-11
Grundstötning med lastfartyget KERTU utanför Landsort (S-178/14)
SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvarNytt på SHK


Statens haverikommission söker haveriutredare inom området räddningstjänst och befolkningsskydd

2017-10-16

Som haveriutredare inom befolkningsskydd och räddningstjänst vid SHK deltar du i de haveriutredningar som SHK utför med anledning av de allvarliga olyckor och tillbud som inträffar. Du granskar de räd...
Läs mer

Besök från Litauen

2017-10-09

SHK har den 2 – 3 oktober besökts av den Litauiska haverikommissionen som en del av ett erfarenhetsutbyte inom ramen för det Nordisk – Baltiska programmet för anställda inom offentlig förvaltning....
Läs mer

Ärendestatistik

2017-10-02

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde m...
Läs mer

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.